A TeenSTAR egy több évtizede működő, nemzetközi szexuálpedagógiai és személyiségfejlesztő program négy korosztálynak:

9-11 éves gyerekeknek

12-14 éves fiataloknak

15-17 éves fiataloknak

18 évesnél idősebb fiatal felnőtteknek


A csoport tagjai rendszeresen találkoznak és lehetőségük nyílik az őket foglakoztató kérdésekről hallani, beszélgetni: serdülőkori változásokról, testről, érzelmekről, barátságról, szerelemről, szexualitásról, jövőképről, célokról.
Mindezt oldott légkörben, szemléltető eszközök és játékok segítségével, élményszerűen.

A TeenSTAR csillag jelképezi, hogy a személyiség és a szexualitás összetett, kialakulására, fejlődésére több tényező hat.


Mit értünk szexualitás alatt?

A TeenSTAR a szexualitást a személyiségtől elválaszthatatlannak és komplex egésznek tekinti. A test, a lélek, a szociális és spirituális háttér, az értelem és az érzelmek egyaránt formálják. Támogatja a fiatalokat a saját magukhoz való pozitív hozzállás kialakításában, mások elfogadásában.


Csoportfoglalkozásainkon a következő témákat járjuk körbe:

Megismerni és elfogadni azt, hogy mindnyájan egyediek és értékesek vagyunk
Serdülőkori testi és lelki változások
Pozitív testkép kialakítása
Termékenység
Barátság
Szerelem, felelős párkapcsolat
Fogamzásszabályozás
Pornóprevenció
Érzések, érzelmek
A média által közvetített kép
Az élet csodája
Egészséges életmód
Szülőkkel való kapcsolat
Jövőkép, álmok
Család


Pedagógiai Módszereink:

Korosztály szerint bontott csoportok – ez lehetőséget ad, hogy a gyerekekkel/fiatalokkal az életkoruk és érdeklődésük szerint haladjunk


Rendszeresen találkozó kiscsoportok – a TeenSTAR kurzusok ideális esetben fél vagy egy éven át tartanak. (Esetleg elképzelhető 3-4 egész napos program is pl. hétvégén.) Ennyi idő alatt a csoport légköre oldott és elfogadó lesz, a fiataloknak lehetőségük nyílik az őket foglalkoztató kérdéseket feltenni, közösen gondolkodni.


Interaktivitás – a kérdésfeltevéseket és az átgondolást sok játék, segédanyag, kép, szemléltető eszköz segíti.


A feldolgozás menete – a TeenSTAR oktató valójában nem oktatóként, hanem segítőként, moderátorként vesz részt. Cél, hogy a fiatalok maguk találják meg a logikus válaszokat: tudományos kutatások eredményeinek átgondolásával, önmaguk tudatos és felelősségteljes irányításával éljék meg felnőtté válásuk folyamatát.

Visszajelzések – a csoport tagjai rendszeresen visszajelzést adhatnak, kérdéseikkel az őket érdeklő irányba vihetik a közös feldolgozást. A TeenSTAR foglalkozások menetéről két alkalommal a szülőknek is visszajelzést adunk.


TeenSTAR az iskolákban /iskolákon kívül

Szervezési tudnivalók

A kurzus ideális esetben fél /egy éven át tart.

Kéthetente vagy havonta két-három tanítási órában találkozunk a diákokkal, az iskolában többnyire bontott osztályokban – hogy a foglalkozás valóban kiscsoportos és interaktív legyen. Iskolán kívül délutáni foglalkozást szervezünk – melynek időtartama másfél – két óra. 

Általában a fiúk és a lányok együtt vesznek részt egy-egy foglalkozási egységen, de néhány téma során nemenként bontott csoportokban beszélgetünk.

Egy csoporthoz két előadó is érkezhet.

A résztvevőknek munkafüzetet (és időnként házi feladatot 😆 ) adunk. 

A kurzus folyamán két-három bemutató alkalmat tartunk szülőknek/tanároknak. 

Ár: az alkalmak és a résztvevők számától függően, megbeszélés szerint. 


Együttműködés a szülőkkel:

A gyermek /fiatal csak szülői beleegyezés esetén vehet részt a programon. A gyermek legfontosabb nevelője és kísérője a szülő, ezt nem helyettesítheti semmilyen külsős személy. A kamaszkor során azonban nehezebbé válik a kommunikáció a szülő és a gyermek között. A TeenSTAR a fiatalok felnőttes gondolkodását és a szülő-gyerek kommunikációt hivatott segíteni. 

A program elején és során tájékoztatást adunk a szülőknek (tanároknak) a program tematikájáról, módszereiről, a csoport hozzáállásáról és érdeklődéséről.  Közös beszélgetésünkben megoszthatjuk a kamaszok nevelésével kapcsolatos tapasztalatainkat, problémáinkat.