Korosztály szerint bontott csoportok – ez lehetőséget ad, hogy a gyerekekkel/fiatalokkal az életkoruk és érdeklődésük szerint haladjunk


Rendszeresen találkozó kiscsoportok – a TeenSTAR kurzusok ideális esetben fél vagy egy éven át tartanak. (Esetleg elképzelhető 3-4 egész napos program is pl. hétvégén.) Ennyi idő alatt a csoport légköre oldott és elfogadó lesz, a fiataloknak lehetőségük nyílik az őket foglalkoztató kérdéseket feltenni, közösen gondolkodni.


Interaktivitás – a kérdésfeltevéseket és az átgondolást sok játék, segédanyag, kép, szemléltető eszköz segíti.


A feldolgozás menete – a TeenSTAR oktató valójában nem oktatóként, hanem segítőként, moderátorként vesz részt. Cél, hogy a fiatalok maguk találják meg a logikus válaszokat: tudományos kutatások eredményeinek átgondolásával, önmaguk tudatos és felelősségteljes irányításával éljék meg felnőtté válásuk folyamatát.


Visszajelzések – a csoport tagjai rendszeresen visszajelzést adhatnak, kérdéseikkel az őket érdeklő irányba vihetik a közös feldolgozást. A TeenSTAR foglalkozások menetéről két alkalommal a szülőknek is visszajelzést adunk.