Skip to content

Csatlakozás a Teenstar Magyarország Egyesülethez

Alulírott űrlapkitöltő nyilatkozatot teszek arra vonatkozóan, hogy a TeenSTAR Magyarország Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tagja kívánok lenni, ezzel alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét magamra nézve kötelezőnek fogadom el, és vállalom a tagsággal járó 10.000 Ft/év tagsági díj megfizetését. A tagsági díjat a belépést – illetve a mindenkori évfordulót – követő 15. napon belül az Egyesület részére átutalással az OTP Banknál vezetett 11702074-21453025 számú számlára megfizetem. (A későbbi díjak meg nem fizetésével a tagság az évfordulót követő 30. napon automatikusan megszűnik. A közleménybe mindig az egyesületi tag nevét kéjük feltüntetni és az „éves tagdíj”kifejezést.)

Egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy az egyesületi közgyűlésekre szóló meghívókat és egyéb értesítéseket, dokumentumokat a lent feltüntetett e-mail címre kézbesítsék számomra. Egyben vállalom, hogy az e-mail címemben történő változást az Egyesület elnökének írásban bejelentem, valamint a kézbesítések sikerességéről mindenkor visszajelzést adok.

  Neve*:

  Születési dátuma*:

  Személyi igazolvány száma*:

  Édesanyja neve*:

  Postacíme*:

  Email-címe*:

  Telefonszáma*: